Sundhed Victor

HD:    0/1
AD:    A/1
OCD: Ikke påvist